OPEC worstelt om voorraad limieten te verantwoorden

Olie voorraden hebben bijna het vijf-jaar gemiddelde in OECD landen bereikt, een belangrijke mijlpaal om de oliemarkt te herbalanceren.

Een jaar en een half na de beslissing van OPEC om output in te perken, is de voorraad olie over de hele wereld terug op het gemiddelde peil. Toch wil OPEC de productie limiet niet verhogen.

OPEC baseerde zijn berekeningen op de gegevens van OECD voorraden. Het doel was om deze terug te brengen op een gemiddelde van vijf jaar. Nu dat de voorraden in OECD landen op 44 miljoen vaten boven de limiet zitten, vergeleken met een overschot van ongeveer 300 miljoen in februari, ziet het er naar uit dat het doel dit jaar bereikt zal worden.

Het bereiken van deze mijlpaal is echter niet voldoende voor OPEC.
De metingen zijn lopend, wat wil zeggen dat in deze berekening van de laatste vijf jaar, ook drie jaar meetellen waar de voorraad heel hoog lag. Dus ligt het gemiddelde nu hoger dan het gemiddelde van begin 2014, toen er geen grote overschotten waren.
Ook wil OPEC verder kijken dan de OECD. Een preciezere berekening waar ook gegevens van buiten de OECD aan worden toegevoegd, zou een accurater beeld schetsen van de globale oliemarkt. Maar omdat deze gegevens vaak onbetrouwbaar zijn, gebruikt men in het algemeen enkel de gegevens van de OECD
Toch blijft OPEC op zoek gaan naar nieuwe statistieken om de huidige limiet in stand te houden. Verschillende ideeën doen de ronde. Men zou het vijf jaar gemiddelde nog steeds kunnen gebruiken, maar de jaren waarin er grote overschotten waren er van af kunnen trekken. Of men zou zich kunnen baseren op een zeven jaar (of langer) gemiddelde.

In april zou OPEC de verschillende mogelijkheden bespreken. “De mening van consumenten over hoeveel voorraad ze willen, zou veranderd kunnen zijn,” zei Khalid al-Falih, de minister van Energie in Saudi-Arabië in februari. “We moeten ook kijken naar voorraden buiten de OECD, floating storage, onze investeerders en statistieken van betrouwbare bronnen.”
Voor Saudi-Arabië zijn deze limieten interessant, nu dat Saudi Aramco publiek wil gaan. Hogere olieprijzen zijn dan ook belangrijk in dit geval. Wanneer de limieten worden opgeheven, zouden de prijzen kunnen dalen wat een risico met zich meebrengt.

Dit betekent dat, welke oplossing OPEC ook zal bedenken, de nieuwe statistieken die ze willen gebruiken de productielimiet zal moeten verantwoorden.