Rusland en 6 OPEC landen klaar voor spoedvergadering

De oliepijzen hebben een turbulente twee weken achter de rug. Dit kwam voornamelijk door geruchten over een mogelijke spoedvergadering van de OPEC. De commentaren van verscheidene Russische overheidsambtenaren duwden de voorbije weken de olieprijzen de hoogte in. Olieprijzen daalden opnieuw toen vertegenwoordigers van de OPEC de geruchten rond een spoedvergadering ontkrachtten. De vertegenwoordigers bevestigden dat de positie van de OPEC niet was veranderd, ook al hadden sommige Russische ambtenaren hints gegeven over een meeting.

En toch blijven de geruchten toenemen. De laatste geruchten worden gevoed daar het feit dat maar liefst zes leden van de OPEC officieel bevestigd hebben dat ze een spoedvergadering zouden bijwonen wanneer deze bijeen geroepen zou worden. Dit is het hoogste aantal landen tot dusver. Venezuela heeft officieel gevraagd een spoedvergadering te beleggen en heeft daaraan toegevoegd dat zes OPEC leden en twee niet-OPEC leden graag maatregelen zouden bespreken om de olieprijzen opnieuw stabiel te krijgen. De lijst van OPEC leden die deze maatregelen willen bespreken bestaat uit Irak, Algerije, Nigeria, Equador, Iran en Venezuela. De twee niet-OPEC leden zouden Oman en Rusland zijn. Volgens Venezuela's minister van olie, Eulogio Del Pino, ligt de huidige prijs onder het evenwicht en zorgt die momenteel voor instabiliteit op de markt. Dat laatste punt is zeker een feit, aangezien de olieprijs in geen jaren zo sterk gefluctueerd heeft als de voorbije weken.

Alles hangt nu af van Saoedi-Arabië, het machtigste land van de OPEC. Saoedi-Arabië heeft in het verleden al gesuggereerd open te staan voor gecoördineerde olieproductie op voorwaarde dat Rusland zou meedoen. Er zijn sowieso nog een groot aantal obstakels die moeten overwonnen worden tussen de onderliggende partijen maar Venezuela doet alvast zijn best om iedereen aan boord te krijgen.

Tags: