Noorwegen nodigt bemiddelaar uit om te onderhandelen met vakbonden olie industrie

Noorwegen is er niet in geslaagd om een akkoord te sluiten over de lonen in de olie industrie. Volgens een rapport van Reuters nodigden ze daarom een bemiddelaar uit om nationale stakingen te voorkomen.

Noorwegen is de grootste ruwe olie producent in West-Europa en is al sinds het begin van deze week in onderhandeling over de werkomstandigheden in de fossiele brandstof sector. De deadline voor een akkoord is vastgelegd op 7 april.

Het is onwaarschijnlijk dat de Noorse productie hier een invloed van zal ondervinden, de onderhandelingen zouden een positieve invloed moeten hebben. Contracten met boorbedrijven zijn geldig tot juni, maar de vakbonden kunnen boorvelden stilleggen indien er geen consensus wordt bereikt. Vooral export en onshore productie kan hierdoor beïnvloed worden. Ook vreest men dat, als er stakingen worden georganiseerd over een langere periode, ook het off shore personeel zal stilleggen.

Vakbondsafgevaardigde Asle Reime sprak met Reuters vorige week: “Pensioenrechten zijn in elke industrie belangrijk. Onze werknemers hechten veel belang aan deze onderhandelingen, daarom is de kans op stakingen groter.”