Grafiek: wereldwijd verbruik van vloeibare brandstoffen 2007 - 2017

Wereldwijd verbruik vloeibare brandstoffen in 2015 en voorspelling voor 2016 en 2017

Het EIA schat dat het wereldwijde verbruik van olie in 2015 een groei kende van 1,4 miljoen vaten per dag. Het gemiddeld verbruik lag op 93,8 miljoen vaten olie per dag.

Het verbruik van petroleum en andere vloeibare brandstoffen in landen die geen lid zijn van de OECD steeg met ongeveer 0,8 miljoen vaten per dag. Dit is een pak minder de de stijging in 2014, die toen 1,4 miljoen vaten per dag bedroeg. De tragere economie in Eurasia zorgde voor minder verbruik van olie. In mindere mate is ook de iets minder sterke groei van China mee verantwoordelijk. Volgens schattingen van het EIA zal de consumptie van niet-OCED landen in 2016 en 2017 groeien met ongeveer 1,1 miljoen vaten per dag. Er wordt dus voor het Midden-Oosten en Eurasia een grotere groei verwacht dan in 2015.

OECD landen zagen hun verbruik van petroleum en andere vloeibare brandstoffen stijgen met 0,6 miljoen vaten per dag in 2015. Volgens schattingen zal het verbruik van de OECD groeien in zowel 2016 en 2017, respectievelijk met 0,3 miljoen vaten per dag en 0,4 miljoen vaten per dag. Deze groei zal voornamelijk in de V.S. plaatsvinden. Men verwacht ook meer vraag binnen de Europese landen die lid zijn van de OCED, maar wel een zwakkere groei dan de 0,3 miljoen vaten per dag van in 2015. Het verbruik van de Verenigde Staten wordt verwacht te groeien met 0,2 miljoen vaten per dag in 2016 en met 0,3 miljoen vaten per dag in 2017. Verbruik in Japan zou met minder dan 0,1 miljoen vaten per dag dalen in zowel 2016 als 2017.

Grafiek wereldwijd olieverbruik en voorspelling