WTI ruwe olieprijs

Onderstaand vind u de realtime ruwe olieprijs van WTI crude oil. Op zoek naar Brent crude oil prijsinformatie? Die vindt u op onze pagina over de Brent crude oil realtime olieprijs. De Brent ruwe olieprijs bedraagt vandaag:

Wat is West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie

WTI ruwe olie is een oliesoort. Net als Brent ruwe olie is ook WTI ruwe olie een lichte, zoete olie en wordt ze ook gebruikt als benchmark voor aankoop van olie wereldwijd. WTI olie wordt ontgonnen in de VS, vooral in de Amerikaanse Golfkust and het Midwesten.

Olieprijs WTI ruwe olie

De waarde van WTI ruwe olie is een benchmark waarde voor de handel in ruwe olie. De olie wordt geprijsd in dollars en de handel gebeurd op de NYME, the New York Mercantile Exchange.

Samenstelling van WTI ruwe olie

Zwavelgehalte

WTI ruwe olie bevat ongeveer 0,24% zwavel, wat omschreven wordt als 'zoet'. WTI ruwe olie is dus ook zoeter dan Brent olie, die 0.37% zwavel bevat. Oliesoorten die meer dan 0,5% zwavel bevatten worden omschreven als 'zuur'. De zwavel die aanwezig is in de ruwe olie is een onzuiverheid die voor een groot deel verwijderd moet worden voordat de olie kan omgezet worden naar petroleum. Dit verwijderen van de zwavel betekent dat er extra verwerking nodig is en dat dus de kost naar omhoog gaat.

API gravity

WTI ruwe olie heeft een 'API gravity' van ongeveer 39,6. API gravity staat voor 'American Petroleum Institute' gravity. De waarde drukt de relatieve dichtheid ten opzichte van water uit. Als de waarde hoger is dan 10 dan drijft de olie op het water, is de waarde lager dan 10 dan zinkt de olie. Gravity API wordt dus gebruikt om de dichtheid van oliesoorten met elkaar te vergelijken. Als één oliesoort een hogere gravity API heeft dan een andere oliesoort betekent dat dus dat de deze oliesoort een lagere dichtheid heeft. Gravity API wordt uitgedrukt in graden. Over het algemeen brengen oliesoorten met een API gravity tussen 40° en 45° het meeste geld op.

De gravity API deelt oliesoorten in een viertal categorieën in. Merk op dat de exacte reeksen die gebruikt worden kunnen verschillen aan de hand van welke instantie de onderverdeling maakt.

API gravity waarde Classificatie
Meer dan 31,1° Lichte ruwe olie
Tussen 22,3° and 31,1° Medium ruwe olie
Tussen 10° en 22,3° Zware ruwe olie
Minder dan 10° Extra zware ruwe olie